ESEF voorbereiding voor opstellers van jaarrekeningen

Bent u een uitgevende instelling met effecten die zijn genoteerd op een door de EU gereglementeerde markt? Dan is het vanaf 2020 verplicht om al uw financiële jaarverslagen conform de ESEF normen op te stellen. Wat betekent...

Semansys Technologies in Next Level RTLZ

Semansys Technologies was te zien in de aflevering van het televisieprogramma “Next Level” op zondag 15 maart. Het thema van de aflevering was “Digital Transformation”. Asish Dash en Michael van Genderen van Semansys waren uitgenodigd als experts. Tijdens de sessie...

Semansys Technologies in Next Level RTLZ

Semansys Technologies was featured in the episode of the television program “Next Level” on Sunday March 15. The theme of the episode was “Digital Transformation”. Asish Dash and Michael van Genderen from Semansys were invited as experts during the...

Coronavirus-communicatie

Hallo, We hopen dat alles goed gaat met u en uw familie. Wij willen u graag informeren over onze reactie op het coronavirus. Al onze collega’s werken waar mogelijk en gegarandeerd vanuit huis. Wij bieden faciliteiten om dit voor de korte tot middellange termijn...

Corona Virus Communication

Hello All, We hope everything is going well for you and your families and wanted to drop a short line to inform you of our reaction to the Coronavirus.  All our colleagues are working from home where possible and warranted.  We’re providing facilities to...

Nieuwe Semansys, dezelfde geweldige ervaring

We zijn verheugd om dit grote nieuws met u te delen – we hebben een nieuwe logo en een nieuwe uitstraling! Vandaag, na meer dan twee decennia, lanceren we een nieuwe merkidentiteit met een nieuw logo, slogan en website. U zult de nieuwe uitstraling overal waar wij in...

New Semansys, Same Great Experience

We are excited to share this big news with you – We have a new logo and look! Today, after over two decades, we are releasing an updated brand identity, which includes a new logo, slogan and website. You will see the new look anywhere we are out in public, like our...