Bent u een uitgevende instelling met effecten die zijn genoteerd op een door de EU gereglementeerde markt? Dan is het vanaf 2020 verplicht om al uw financiële jaarverslagen conform de ESEF normen op te stellen. Wat betekent dat de financiële rapportages opgesteld moeten worden in xHTML en de daarin opgenomen IFRS geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt met behulp van XBRL tags en de iXBRL-technologie (inline XBRL). 

Wat is ESEF? 

Het European Single Electronic Format (ESEF) is het elektronische rapportageformaat dat is geïntroduceerd door de Europese Autoriteit voor effecten en markten  (ESMA) waarin alle uitgevende instellingen met effecten die op de gereglementeerde EU-markt zijn genoteerd, vanaf 1 januari 2020 hun financiële verslagen moeten indienen. De ESEF taxonomie is in feite een uitbreiding op de IFRS taxonomie. Het doel van de invoering van ESEF is het eenvoudiger maken vanrapporteren, het verbeteren van de transparantie, toegankelijkheid en het gemakkelijk analyseren van jaarlijkse financiële verslagen in Europa. 

Wat gaat er nu gebeuren? 

Semansys iXBRL oplossingen

Wat betekent dit voor professionals die jaarrekeningen opstellen? 

Als opstellers van jaarrekeningen moet u vertrouwd raken met de ESEF taxonomie en ESEF compliance suit zoals vrijgegeven door ESMA. U moet de jaarlijkse financiële rapporten voorbereiden conform de IFRS richtlijnen en A) deze omzetten in xHTML-formaat of B) ze rechtstreeks in xHTML-formaat opmaken, waardoor ze in elke standaardwebbrowser kunnen worden bekeken. Wanneer jaarverslagen IFRS geconsolideerde jaarrekeningen bevat, moet u deze informatie uitbreiden met Inline XBRL-gelabelde tags. Dit zal resulteren in één enkel rapport dat zowel door de mens leesbaar is en gestructureerd is maar ook door automatisch verwerkbaar is door machines, dit alles volgens de ESMA richtlijnen. 

Klinkt dit ingewikkeld? Hier volgen enkele manieren waarop u eenvoudig ESEF-compliance kunt zijn 

  • Met behulp van een ‘in-house team: Als je team ervaring heeft met de IFRS taxonomie, kunt uze trainen hoe om te gaan met de ESEF taxonomie, de rapportage, tagging, validatie, opmaak etc. en iXBRL documenten opmaken in eigen huis. Wanneer u kiest voor deze optie, zorg er dan voor dat u voldoende tijd en middelen tot u beschikking heeft, want dit kan relatief complex zijn. 
  • Met behulp van XBRL trainers en consultants: Als je krap bent in middelen en tijd, of je mist de expertise, dan kun je XBRL trainers en consultants inhuren. Er zijn veel bedrijven in de markt die end-to-end training en consultancy bieden. Dit kan u veel tijd en moeite besparen en u in staat stellen zich te concentreren op dingen die het belangrijkst zijn voor uw bedrijf. 
  • Softwaretools gebruiken om het proces te versnellen en het leven gemakkelijk te maken: Dit is misschien één van de beste manieren om aan de slag te gaan. Er zijn verschillende aanbieders in de markt die u kunnen voorzien van desktop- en cloud-, API-oplossingen die eenvoudig kunnen integreren met uw systeem en uw data kunnen converteren in iXBRL-formaat. 

Wilt u hulp te krijgen om aan de ESEF-vereisten te voeldoen of voor het maken van iXBRL-documenten? 

Bij Semansys helpen we klanten de afgelopen twee decennia met hun behoeften op het gebied van financiële rapportage en bedrijfsmonitoringbehoeften  op basis van semantiek en XBRL. We hebben unieke desktop-, cloud- en API-oplossingen die u kunnen helpen bij het maken van iXBRL. Stuur ons een e-mail op  info@semansys.wpcomstaging.com voor meer informatie.