Bouw, valideer taxonomieën en extensie taxonomieën met onze gebruiksvriendelijke tools

Het eerste deel van de bedrijfsrapportageketen is taxonomieontwikkeling. Een taxonomie is een set met regels en terminologieën die ervoor zorgt dat rapportage consistent en ondubbelzinnig is. Dit gebeurd doorgaans samen met (zo niet door) het bedrijf, de overheid of de regelgevende instantie. Naarmate regelgeving of zakelijke behoeften veranderen worden taxonomieën ontwikkeld, herzien, vrijgegeven en onderhouden door de eigenaar.

Vaak moeten bedrijfseigenaren en accountants aanvullende informatie verstrekken die specifiek is voor hun verslag in de vorm van voetnoten, etc. taxonomieën worden vaak uitgebreid met deze informatie.

Semansys maakt het beheren, bekijken, verkennen of uitbreiden van taxonomieën eenvoudiger.

We hebben twee soorten tools die u helpen bij het ontwikkelen en uitbreiden van taxonomieën

xbrlOne Enhancer Viewer

De krachtigste tool voor het verkennen, begrijpen, uitleggen en het plaatsen van opmerkingen van XBRL taxonomieen online

  • Eenvoudige integratie via desktop en API
  • Een intuïtieve gebruikersinterface in meerdere talen
  • Voldoet aan XBRL specificatie 2.1
  • Multi-user omgeving met gedetailleerde controle
  • Zoek, blader, vergelijk, bekijk, valideer en genereer uitgebreide taxonomierapporten op één locatie.

xbrlOne Enhancer Extension Builder

De eenvoudigste manier om uw eigen extensie taxonomie te maken en te rapporten wat u wilt.

  • Eenvoudige integratie
  • Een intuïtieve gebruikersinterface in meerdere talen
  • Geen dubbel werk. Vul automatisch de reeds ingevulde gegevens in.
  • Door het systeem gecontroleerde SBR uitbreidingsregels om fouten te voorkomen
  • Importeer en breid elke taxonomie eenvoudig uit

 

Vertrouwd Door